skip to Main Content

duurzame voorsprong in deil

branding, concept en ontwerp | Windpark Deil

Nederland wil energieneutraal worden. En daar draagt Windpark Deil graag aan bij, binnenkort zelfs met 11 windmolens. Groene elektriciteit, opgewekt voor zo’n 45.000 huishoudens.

Rond knooppunt Deil is de realisatie van onze trots voor iedereen te volgen. Naar verwachting bezorgen de windmolens in 2020 Deil haar duurzame voorsprong.

Windpark Deil
Duurzame voorsprong in Deil

Wind is gratis en van iedereen

Wind is gratis
en van iedereen

Back To Top